Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2020 18:52, số lượt xem: 112

Thuyền neo trăng bóng nửa vành
Như mang tang trắng trong thành Venice
Ngày qua đi
Người ra đi
Giáo đường chuông vọng sầu bi ngút trời!

Guitar
đàn đứt dây rồi
Flamenco
cũng
lặng hơi tiếng giày...
Bao lòng nhân thế hôm nay
Khóc thương người xuống tuyền đài oan khiên!

Lệ người đổ xuống sông Seine
Trôi ra biển lớn xuôi miền Luân Đôn
Nối đau thương với linh hồn
Bên dòng Danube... đau lòng Bá Linh!

Một mùa “quỷ khóc, thần kinh”
Đi qua gần hết hành tinh loài người
Niềm tin Chúa ngự trên trời
Xin ơn cứu rỗi phận người Chúa ơi!
“Amen”

25.3.20