Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2020 06:49, số lượt xem: 76

Túi thơ
Bầu rượu
Gốc đào
Vay thêm một khúc “Phượng Cầu”... tìm say!
Ngã đầu trên chiếu trăng phai
Đếm tinh tú rụng chờ ngày thanh tân.

Nhớ xưa có gã trung nhân
Viết lên mây trắng những vần sấm thi *
Cuộc trần lắm chuyện hài bi
Nhân gian có kẻ nghĩ suy... giật mình!

“Cung Hằng” trở gót bình minh
Giọt sương trên lá còn hình bóng quê
Bao năm chồng chất não nề
Cho trang sử Việt ê chề xót xa!

Trăng rằm giữa buổi thu qua
Tuổi thơ già cỗi
Tuổi hoa phai tàn
Hồn xưa ai có ngỡ ngàng!?

* Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ (1491-1585):
Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt/ Trọng ngân phúc bạc sản tắc vong.
炳 燭無明光盡滅 重 銀薄福産消亡
(Ngọn đèn mà tối tăm thì ánh sáng mất/ Trọng bạc tiền mà không lo giữ phúc đức thì tài sản của cải sẽ tiêu tan)