Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/09/2021 08:52

Đêm khuya ngồi nhớ bể dâu
Nhớ người mài kiếm trên đầu trăng treo
Nửa đêm truyền hịch quân reo
Tên reo đầu ngựa, chân leo xác thù

Đêm khuya ngồi nhớ bể dâu
Nhớ người khuất bóng đằng sau mây buồn
Ngàn năm chưa hết căm hờn
Đâu đây tiếng vọng “Lam Sơn” gọi về… *

Đêm khuya nhớ cả buồn xưa
Thương ngà ngọc vỡ mà chua xót thầm!


* Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)