664.77
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
53 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Quốc Vũ (2152 bài)
- Thuỵ Thảo (34 bài)
- Trần Kim Thanh (127 bài)
- Chu Minh Vũ (4 bài)
- Nguyễn Anh Vũ (7 bài)
Tạo ngày 15/11/2020 10:31 bởi Vanachi
Minh Đan (1979-) tên đầy đủ là Lữ Ngọc Minh Đan, sinh tại thành phố biển Quy Nhơn, lớn lên ở đất võ Tây Sơn, Bình Định. Chị vừa là nhà báo, vừa là nhà thơ, hoạt động trong ngành truyền thông và tham gia nhiều tổ chức từ thiện xã hội tại Sài Gòn. Hiện chị là uỷ viên Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh; uỷ viên Ban chấp hành Chi hội Nhà văn Gia Định - Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Tình riêng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008)
- Dấu chân Hầm Hô (thơ - văn in chung, NXB Thanh niên, 2011)
- Ngày không bọt (thơ, NXB Trẻ, 2012)
- Phút 89 (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013)
- Đa mang anh (thơ in chung 5 tác giả nữ, NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Vị đàn bà (thơ in chung 5 tác giả nữ, NXB Hội Nhà văn, 2018)
- Nắng thu màu hổ phách (thơ in chung, NXB Hội Nhà văn, 2018)
- Ngày trẻ như dương cầm (thơ in chung, NXB Hội Nhà văn, 2020)

Giải thưởng:
- Giải thơ viết về ngành Cao su Việt Nam năm 2013