Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/11/2020 10:50, số lượt xem: 135

Tuế nguyệt minh dạ khởi sầu tư
Mạc vấn tương cầu viễn lạc ưu
Thiên nhai lão đạm thần khốc ý
Bát tú nhã tịnh chiết phiền dư

1/9/2020, Phú Cường