Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2020 04:40, số lượt xem: 85

Ôi trái tim đã vì ai
Vì ai mà thương nhớ quá nơi
Ôi trái tim còn đây
Mà se thắt những hồn chơi vơi
Giọt ấy rơi
Rơi vì ai mà vương mùi gió
Đẫm hơi nắng ngày lên
Hỏi cánh diều
Cánh diều mang chiếc đuôi ửng đỏ
Như phượng hoàng cuối chiều bay đi
Để lại nỗi tơ nhỏ
Hỏi một mai diều bay cao vút
Rằng lúc ấy
Phận có theo xa không
Ôi trái tim trái tim ngày đêm
Trái tim ngày đêm vì ai mà nhỏ giọt
Thề thốt lắm chua ngoa
Mà chẳng qua
Đã đi vào thinh không
Chết lặng
Liệu chăng vẫn còn một câu hỏi
Sẽ vừa đi khỏi chốn giai nhân
Để ai bớt chút phần lâng lâng
Hay thôi
Chỉ là mộng tỉnh giấc

1/10/2018, Mỹ Phước