Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2023 22:30, số lượt xem: 97

Đêm về hương toả hoa mộc lan
Trang thư còn mở thuở vi hàn
Nhắc thời xưa cũ tình một tấm
Anh hùng đứng giữa chốn giang san

Lòng kia cương trực với núi trời
Thuỷ chung sắt dạ nào phút ngơi
Phong sương tuyết nguyệt chờ thu đến
Bình tâm đón cảnh mùa lá rơi

Tơ trời khéo dệt những sợi vân
Hằng nga son điểm giữa trăng sân
Xa trông hẳn rất mực thanh tú
Chuông lầu bất chợt cõi đêm ngân

Mải say vàng vọt ánh liên hồi
Luân thường khuê các hỏi không thôi
Thanh vân đắc lộ thời đắc ý
Trí trai đem phận lòng sục sôi

Thoắt thời giữa ngọ đã qua mau
Thuỳ dương bóng cả đổ về sau
Nay thời nhiễu nhương cần tranh đấu
Chín mươi xuân nhật có nào lâu

Thảo vài dòng kết bạn tâm giao
Yến oanh nô nức tiệc cùng nhau
Chánh nghĩa ta người giọt hun đúc
Lĩnh hội bước vào trang sử giàu

Nhung lụa gấm vóc của riêng ai
Thuyền quyên ban sắc ấy phái sai
Non cao hùng vĩ chờ ta đến
Thưởng ngoạn xuân tuyền nghĩ khoan thai