Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2020 20:25, số lượt xem: 71

Thương những hạt phù sa
Yên bình trên đất mẹ
Bồi ngọt vào bến bãi
Chở lúa về trên lưng

Thương những hạt mưa rơi
Thấm vào trong vai áo
Người nương người tần tảo
Sớm khuya cùng núi sông

Thương phận người long đong
Trôi trên dòng man mác
Màu khói chiều chất phát
Đượm giọt mồ hôi rơi

Anh thương là thương em
Thương hơn những ngọc ngà
Thương không hẳn đậm đà
Mà sâu vào trong ngăn

Thương những nắng đổ cay
Thương chiều qua đẫm ướt
Thương trong từng chân bước
Đã chai sần vì nhau

Thương đã từ mùa trước
Lại thương vào mùa sau
Càng vỗ về thật lâu
Hơn theo từng năm tháng

Thương là thương chớ hỏi
Bởi xấu đẹp khen chê
Đâu chỉ vì say mê
Còn chân thành vượt quá

Thương đã vào trong nhau
Mộng lâu đài gác phố
Vũ trụ về sân rau
Suốt hỉ nộ ái ố

Thương hai mùa khác biệt
Thương sớm chiều đảo điên
Vẫn là chốn thu ấy
Chắp lá vàng làm thơ