Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: chàng (1) nàng (6)
Đăng ngày 26/11/2020 20:32, số lượt xem: 165

Chàng từ đâu về chốn lạc dương
Ghé lại dùng một tách bên đường
Đây sẵn tình thiếp soạn hành lí
Lòng chàng đã vững sức yên cương?

5/1/2020, Mỹ Phước