Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2022 11:04, số lượt xem: 107

Bất thình lình
Chợt mưa chợt nắng
Giọt cuối chiều
Lung lay nơi biển cả
Mùa xuân qua
Có chăng là mùa hạ
Bất thình lình
Thu vàng về một góc
Mấy cánh hoa lạ lùng
Đâu phải lá rụng mới là thu
Hình dung này
Khoảnh khoắc này
Đã vội những xa xưa
Bất thình lình
Bình yên tím mông lung
Dường như thôi
Dường như thôi thôi đã
Hãy còn nên mất
Gợn không mây
Bất thình lình
Chợt nắng chợt mưa
Chợt thưa chợt đầy
Treo lơ lửng
Không hình không bóng
Không đóng không mở
Hững hờ

Mỹ Phước, 19/7/2022