Ôi đàn chim trên cao cất cánh bay
Vượt bão dông và vượt qua bóng tối
Một phần tư là chim ưng kiêu hãnh,
Một phần tư đang bay bị bắn rơi.

Làm sao quên những đêm dài dông tố
Tiếng cỏ cây rên xiết dưới bão dông.
Một phần tư toàn sồi non kiêu hãnh.
Một phần tư trốc gốc, gãy hết cành.

Giai điệu bài ca, giai điệu buồn đau,
Tôi giữ trong hồn mình, mãi bên tôi.
Một phần tư người Bạch Nga bị giết.
Một phần tư chiến tranh cướp mất rồi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)