Trước mắt anh mỏng manh trang giấy,
Với mọi người chẳng ý nghĩa mảy may.
Nhưng trong đó vô tình mang tai hoạ,
Bao hy vọng và thao thức của anh đây.
Trang giấy đó được tay em chấp bút,
Anh liều mình lâý trộm hôm qua.
Và để được chiến phẩm này quý giá
Anh sẵn sàng khổ sở - như vốn đã xót xa!