Thế là xong! Chỉ còn chút nữa
Cuộc gặp gỡ sau cùng và từ giã!
Phút biệt ly và phút khổ đau
Sắp đến rồi - còn chi mà lần lữa!
Trời, khi nhìn đắm đuối cặp mắt em,
Tôi đâu biết cái phút giây khủng khiếp,
Phút chia ly đến sao mà đột ngột.
Thế là xong! Ôi, thế là xong
Trái tim tôi không còn rung động
Trong giọng nói yêu kiều khôn sánh,
Tôi sẽ khoá mình trong một góc cô đơn
Và sẽ khóc... và sống nhờ hồi tưởng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)