Gã Fađây đang bán rẻ nước Nga
Đâu phải lần đầu, chắc các ngài đã biết
Gã rồi bán cả vợ, con, bán hết
Bán cả trần gian, bán cả thiên đường
Với giá hời hắn bán cả lương tâm
Chỉ đáng tiếc, đã cầm cho công quỹ!


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)