Романс (В те дни, когда уж нет надежд)

В те дни, когда уж нет надежд,
А есть одно воспоминанье,
Веселье чуждо наших вежд,
И легче на груди страданье.


1830

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Vào những tháng ngày tuyệt vọng,
Chỉ còn lại hoài niệm thôi,
Niềm vui với tôi xa lạ,
Cũng khiến nỗi đau nguôi ngoai.


Nguồn: Thơ trữ tình M.Iu.Lermontov (Tạ Phương dịch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi hy vọng đã tắt
Chỉ còn hoài niệm thôi
Niềm vui thành xa lạ
Nhưng nỗi đau cũng nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nếu một ngày hy vọng đã cạn rồi,
Duy ký ức vẫn còn lại bên đời,
Thế cũng đủ, dù vui là xa lạ
Nỗi đau dường bớt nặng trái tim tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời