Đỉnh núi điệp trùng
Ngủ trong đêm tối
Thung lũng yên bình
Chìm trong sương khói
Đường không mảy bụi
Lá cành thôi rung...
Gắng đợi lát nữa
Rồi ta nghỉ cùng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)