Nhà tôi ở khắp mọi nơi
Chút âm thanh, một khoảng trời, thế thôi!
Ở đâu mà ấm tình người
Với nhà thơ, rộng chán rồi, cần chi?

Mái nhà cao chạm sao khuya
Từ tường nọ đến vách kia dặm dài
Mênh mông đuối mắt con người
Phải đo bằng chính hồn người mênh mông

Thiêng liêng hạt giống vun trồng
Ấy lòng trung thực chứa trong lòng người
Mở ra chỉ một giây thôi
Trùm muôn khoảnh rộng, chuỗi dài thời gian

Ngôi nhà tôi đẹp vô vàn
Xây lên để chứa kho vàng nhân tâm
Và tôi đau khổ muôn phần
Được yên tĩnh cũng ở trong nhà này


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)