Một ngôi sao sáng
Trên nền trời xa
Đã bao năm tháng
Vẫy gọi thiết tha
Đã bao năm tháng
Vẫy gọi ước mơ
Rót từ trời thẳm
Niềm vui tràn bờ
Cũng như vậy đó
Ánh mắt dịu dàng
Tôi yêu say đắm
Mặc số phận ngăn
Cũng như sao sáng
Ánh mắt xa xăm
Không bao giờ thấu
Nỗi tôi yêu nàng
Đôi mi mệt mỏi
Cứ mở chừng chừng
Không niềm hy vọng
Tôi nhìn bâng khuâng


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)