Nếu chúng mình không còn là con nít,
Nếu chúng mình không mù quáng yêu nhau,
Không gặp gỡ, không vội vàng chia biệt,
Thì bây giờ đâu biết nghĩa buồn đau.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."