Trên cánh đồng lá trở vàng
Xoay xoay, bay theo chiều gió;
Chỉ những tán thông ủ rũ
Còn lưu ảm đạm màu xanh.
Dưới những vách đá chông chênh
Giữa thảm hoa đồng tuyệt mỹ
Mải làm, dân cày quên nghỉ
Dù ngày mùa đã quá trưa.
Nhưng lũ bò chẳng ngu ngơ
Đã vội lủi đi đâu đó.
Qua màn sương trăng lấp ló
Cánh đồng dát bạc trong đêm.


Nguồn: Thơ trữ tình M.Iu.Lermontov (Tạ Phương tuyển dịch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)