Có những phút buồn đau,
Lòng u sầu thổn thức.
Tôi thì thầm sẽ nhắc,
Lời tâm niệm thâm sâu.

Có sức mạnh nhiệm màu,
Trong hợp thanh sinh động.
Nghe êm ru ngân vọng,
Nhạc huyền bí diệu kỳ.

Qua rồi những hoài nghi,
Lòng trút xa gánh nặng -
Lại lệ rơi, hi vọng,
Nghe lòng nhẹ lâng lâng...


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)