Trong tôi có bóng hình em
Tôi yêu nét buồn của nó;
Nó treo trước ngực tôi đây
Và u ám như trái tim trong đó.

Cặp mắt nó thất thần, không ánh lửa
Vì thế mà gần gụi với hồn tôi;
Là bóng hình em, nhưng tôi yêu như thể
Hình bóng của niềm tin, của hạnh phúc tuyệt vời.


Nguồn: Thơ trữ tình M.Iu.Lermontov (Tạ Phương tuyển dịch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)