Hãy cứ để tôi yêu ai đó:
Tình yêu không tô điểm cuộc sống tôi.
Nó như một vết dịch hạch
Trên trái tim, bùng cháy, dù chỗ tối thôi.
Tôi bị đuổi xua bởi thế lực nghịch thù,
Tôi sống bằng thứ khiến người khác lìa đời
Tôi sống – như chúa tể bầu trời –
Trong thế giới tuyệt vời – nhưng tôi độc nhất.