Chia tay nhưng ảnh hình em
Vẫn gìn giữ mãi trong tim không rời
Hình em sưởi ấm lòng tôi
Bóng hình lãng đãng một thời đẹp xưa

Men đời quá chén la đà
Vẫn không sao thể phai nhoà hình em
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng,
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)