Nhưng bữa nay nó cùng với kẻ thù
Mặt đối mặt đón chờ thần chết
Có khác nào một chiến binh lẫm liệt
Già thấy không, trên lồng ngực của tôi
Những vết sâu của móng sắc còn dày
Còn chưa khỏi, chưa đầy da kín miệng
Nhưng tử thần rồi chữa lành cho chúng
Đất sẽ truyền cho hương mát dịu êm
Đánh nhau xong tôi thu hết sức tàn
Quên thương tích lại đi vào rừng rậm
Nhưng hoài công đôi co cùng số phận
Số phận kia mai mỉa cười tôi!


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)