Cả cõi lòng nặng đau buồn tê tái
Nàng thường ngồi bên cửa sổ đăm chiêu
Mắt xa xăm chờ đợi dáng cô liêu
Mỗi tiếng động đều tưởng Người bước lại
Tình trong mộng vuốt ve nàng sớm tối
Mắt người mơ in rõ nét thân thương
Và lời Người còn chan chứa vấn vương
Đã bao ngày chịu dày vò da diết
Lòng tự vấn bởi vì sao. Nào biết!
Lời nguyện cầu các thánh thốt trên môi
Mà riêng lòng nghiệm ngắm gửi nơi Người
Đầu mệt rã muốn tì bên gối mộng
Phòng ngột ngạt và gối chăn rát bỏng
Nàng vùng lên run sợ cả toàn thân
Ngực cháy khô, sức kiệt, mắt thâm quầng
Tay muốn đón một bàn tay âu yếm
Môi muốn nhận một đôi môi màu nhiệm...
........................................................
........................................................


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)