Núi sừng sững đứng một trời quan ải
Giữa bình minh khoe tấm áo tươi hồng
Sợi khói dài vương vất giữa không trung
Như khói thuốc giữa đồi cây lá biếc
Chuông tháp cao rung đầu lên tiếng nhạc
Giờ nguyện cầu buổi sáng. Tiếng chuông ngân
Gióng giả không gian, lùa các tăng phòng
Báo một buổi mai lành trên hạ giới
Một thiếu nữ người Grudi trẻ tuổi
Đang nghiêng đầu vai vác một bình cao
Dốc cheo leo đá lạnh một mùi rêu
Nàng nhón gót bước lần đi xách nước
Ngước trông lên núi trập trùng sương tuyết
Đứng như thành tô trắng cả trời cao
Một ngày qua, chièu khoác tấm khăn đào
Trùm xuống núi, vãi hồng lên tuyết trắng
Kìa Kazbếch oai hùng vươn một ngọn
Đầu ngửng cao xé rách cả tầng mây
Với hồng bào uy dũng khoác trên vai
Như hoàng đế trên ngai vàng bệ vệ


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)