Nhà Guđan kính tín suốt chiều hôm
Tiễn Tamara tới nhà tu hẻo lánh
Áo chùng thâm buông một màu khổ hạnh
Từ nay che khuôn ngực trẻ thơ ngây
Song dẫu sao dưới lớp vải gai dày
Hệt như xưa, dưới làn hoa gấm rủ
Vẫn rạo rực trái tim hồng xưa cũ
Khắc khoải lòng khao khát chút tà duyên
Trước điện thờ dăng bạch lạp uy nghiêm
Quanh giáo chức trong lễ chầu trang trọng
Miệng hát thánh ca mà tai viễn vọng
Vẫn thầm thì hư huyễn tiếng thân quen
Giữa thâm cung u tịch chốn tăng đường
Mắt vẫn thấy bóng người xưa lãng đãng
Hệt hôm nào trong khói hương chạng vạng
Người ra vào nương náu tựa hồn ma
Người sáng lạnh lùng như ánh sao xa
Người vẫy gọi... nhưng biết về đâu nhỉ?


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)