"Cha ơi, cha! Đừng! Cha ơi! Đừng khóc
Đừng rủa nguyền con gái yêu của cha
Cha thấy con lòng dạ rối tơ vò
Nước mắt xối biết bao ngày oan nghiệt
Thật hoài công cho các chàng tuấn kiệt
Từ bốn phương đổ lại kiếm tìm con
Đất nước này còn chán vạn hoa thơm
Con lấm bụi dám cùng ai đôi lứa
Đừng rủa nguyền con gái cha, cha nhé!
Chính mắt già đã thấy con héo hon
Thuốc độc yêu ma đã ngấm tận hồn
Lòng con đã tân toan và hoảng loạn
Con sẽ chết vì hết đường phản kháng
Quỷ thần nào nhen nhóm ước mơ lên
Con phát ngộ rồi, tâm trí cuồng điên
Cha cho con vào nhà tu thế phát
Thân bé mọn nương náu quyền thiên tác
Chúa ân ưu mở cửa đón con vào
Con sẽ quỳ trước bệ ngọc, thềm cao
Hồn nhập diệu sẽ đến ngày thoát tục
Đời đã hết tình yêu và hạnh phúc
Thì tăng phòng - mồ sống sẽ thương con..."


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)