Kia lâu đài của lão trượng Gudan
Mái vươn cao, sân trang liền lớp lớp
Bao đời đổ mồ hôi và nước mắt
Đầy tớ nhiều tấp nập suốt quanh năm
Tường lầu cao chặn lối ánh dương quang
Bóng dài đổ tận dốc cao núi biếc
Đường đá hộc hàng nối hàng chắc bước
Tự tháp lầu trải mãi đến ven sông
Kìa một nàng nhẹ gót, bước ung dung
Mặt hoa mang tấm mạng màu trinh bạch
Tamara tiểu thư ngày ngày vẫn xách
Nước tự dòng Arácva trong xanh


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)