Cánh Ác Quỷ bay phiêu diêu đã lắm
Giữa hồng trần chẳng định chốn nương thân
Năm tháng dồn theo năm tháng chạy lăn
Phút đuổi phút, giờ nối giờ thấm thoắt
Đời cứ vậy, cứ một màu tẻ ngắt
Quỷ mặc lòng ngự trị khắp nhân gian
Quỷ cứ gieo bao tội lỗi kinh hoàng
Tim chai lạnh, bàn tay không tiếc nuối
Sức Ác Quỷ còn ai nào chống nổi
Nhưng ác nhiều, tê tái cũng nhiều hơn


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)