Trời ấm rồi, tuyết ngừng rơi
Con kênh, nước cũng đã thôi rì rào
Biển xa, sếu đã bay vào
Đàn gà được thả lúc nào, quẩn quanh

Gió xuân cay đắng, ngọt lành
Có người con gái năm canh mơ màng
Nữ hồng quân ngóng con đàng
Chiến tranh ra trận bao chàng chiến binh

Dường như vẫn bặt hơi tin
Lặng im, vẫn vắng bóng hình, đường xa
Giờ đây chỉ biết đợi chờ
Trái tim phấp phỏng nửa ngờ, nửa không

Thắng lợi sắp đến không chừng
Tin từng thành phố, tin từng xóm thôn
Kremli có thể hồi hôm
Điều vui sướng nhất đã thông báo rồi


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)