Dù bạn có đi đâu
Đến đây, xin dừng bước
Hãy nghiêng mình, phía trước
Mộ người lính Hồng quân

Là dân chài, thợ mỏ
Bác học, thợ chăn nuôi
Hãy nhớ, người nằm xuống
Bạn tốt nhất trên đời

Cho anh và cho tôi
Người ấy dâng hiến hết
Tấm thân mình chẳng tiếc
Cho Tổ quốc vẹn toàn


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)