Mọi thứ ở đây với tôi, đều quý giá, thiêng liêng
Miền Pulkoxki sạm đen cao điểm:
Những nấm mộ người lính Nga
Ánh dương toả bên công sự
Tơ hồng, khoản đông hoa
Bên lối mòn chiến luỹ
Hoang dại và ngổn ngang
Như đất ngày Sáng thế
Gạch lỗ chỗ bức tường
Tên bạn tôi giản dị
Tôi muốn rằng phụ nữ, trẻ em
Đến nơi đây khi bình minh hé rạng
Để cho một ngày trở nên trong sáng
Và gió cũng thêm mát rượi, nhẹ nhàng
Và mặt trời trải suốt đường vàng
Sẽ quên đi buồn thương, lo lắng
Để những người ngã xuống
Yên lòng hơn, những ai sống thay mình


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)