Một người đàn bà nằm trong tuyết
Trên đỉnh cao vừa bị chiếm chưa lâu
Cán dao găm thò ra rất rõ
Trên bụng cô tròn trịa có bầu

Bão tuyết tung hoành Xtaraia Ruxa
Dọc theo những khoảnh ta chiếm được
Quét nghiêng đồng đổ rạp cỏ khô
Băng đóng nhũ như là bím tóc

Một người đàn bà nằm yên
Trên vùng đất đang trong cơn mê sảng
Đã sinh ra nỗi đau chết chóc
Lòng hận thù trỗi dậy trong tôi


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)