Trăng lướt ngọn cây rừng
Gió thổi lá rung rung
Lá cành lay xào xạc
Tù và vọng không trung

Tiếng tù và sầu bi
Vang xa rồi tắt đi
Hồn xác ta lâng nhẹ
Bao cảm xúc tử thi

Tim ta vừa xao xuyến
Sao tiếng bỗng im lìm?
Ta cầu được nghe thấy
Tiếng tù và trong đêm!


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)