Từ ngàn vạn cánh buồm
Để dấu ấn trên bến bờ mong đợi
Bao cánh buồm mai đây rồi rạn vỡ
Bởi sóng gió thời gian, bão tố cuộc đời?

Từ ngàn vạn cánh chim trời phiêu lãng
Trên địa cầu cô quạnh mông lung
Bao cánh chim mai đây rồi gục chết
Bởi sóng gió thời gian, bão tố cuộc đời?

Nếu anh muốn bám theo điều may mắn
Đấy chỉ là ý tưởng viển vông thôi
Nơi nơi đâu cũng đều bao phủ
Bởi sóng gió thời gian, bão tố cuộc đời?

Sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được
Đó sẽ là khúc hát của đời anh
Bay với thời gian ru cùng năm tháng
Sóng gió cuộc đời, bão tố của thời gian!


Nguồn: Thơ tình Eminescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)