Tôi chữa bệnh hồn tôi
Bằng ái tình và nỗi khổ
Trong mơ gọi Kama thôi:
Kama bên Ấn Độ

Người đến đầy kiêu hãnh
Gượng cười mỉm, người chạy ra
Đôi môi bằng san hô
Cưỡi trên lưng con vẹt

Sau lưng, người có cánh
Và tên, đựng trong bao
Đều là hoa tẩm thuốc độc
Mà sông hằng gửi trao

Trên cung, người đặt hoa
Người bắn tôi vào ngực
Và mọi đêm tôi thức
Nó làm tôi buồn đau...

Bằng mũi tên thuốc độc
Người truyền giáo cho tôi
Người con của trời cao
Và con của mộng ảo


Nguồn: Thơ tình Eminescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)