Hồ xanh thông bạt ngàn
Điểm hoa súng nở vàng
Sóng lăn tăn gợn trắng
Tròng trành thân đò ngang

Ta bước dọc ven hồ
Dường nghe ngóng đợi chờ
Vòng tay như rộng mở
Đón Nàng từ xa mờ

Rồi cùng ngồi trên thuyền
Nghe sóng vỗ êm đềm
Buông mái chèo theo nước
Thả thuyền trôi triền miên

Từ từ thuyền rời xa
Thấp thoáng dưới trăng ngà
Tiếng nước lay khóm sậy
Vọng theo làn gió qua

Nàng chẳng tới...U sầu
Hồn cô đơn chạnh đau
Ta ngắm hồ xanh vắng
Điểm hoa súng khoe màu


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)