Cuộc đời này đâu chỉ là hiện tại
Chỉ những phút giây khi ta vẫn hiện tồn
Quá khứ và tương lai
Chỉ là ý nghĩ thoảng qua chốc lát
Luôn kề cạnh trong lòng ta thôi thúc
Hướng ta đi đến những bến bờ xa
Hãy nhớ lấy và đừng bao giờ quên lãng
Tất cả vẫn vẹn nguyên trong thế gian này
Nguyên vẹn trong hiện tại
Những gì từng sôi sinh
Những thứ dẫu thoảng qua
Không chỉ liên quan tới một người cụ thể
Mà liên quan tới tất cả mọi người
Hãy nói to lên để cả thế gian này được biết
Để thế gian này thức tỉnh, sẻ chia
Rằng tất cả trong một người, một người trong tất cả


Nguồn: Thơ tình Eminescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)