Biết bao ngày bao tháng
Không một lời gửi trao
Ngỡ đã quên người cũ
Quên chuyện tình năm nao

Em bỗng nhiên xuất hiện
Dịu dàng và thanh tao
Mặc anh như ngày nào
Trước em, anh quỳ gối

Để anh được khóc hờn
Hôn đôi tay em đó
Đôi bàn tay ngà ngọc
Làm gì em, bấy lâu?


Nguồn: Thơ tình Eminescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)