Sông Sein xanh ngắt tay em
Xa hơn cả cầu Mirabeau ở dưới
chân những quả đồi sông Seine như nhịp thở
Ngoại ô quyến luyến hai ta
Anh những muốn anh những
cần em nghĩ đến điều lành
Nhưng lúc này lòng can đảm của
một con tim như người tù giận dữ như một con tim
sẽ xua đuổi khỏi cái trữ tình nỗi niềm tự ăn năn
Ngày kéo dài tước của ta bao ngày
Đêm rút xuống đóng khung của ta bao đêm
Ôi tình yêu nghịch lý của tôi! Chúng ta đã kiêng nhịn thơ ca
Nhưng can đảm sẽ là kiêng cho bài thơ
vị đơn sơ trên vị toàn đầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)