Viên đá sỏi im lìm câm lặng,
về đời mình, về sự sống và cái chết
về cái buổi xa xưa
có lúc đã từng là trái tim có nhịp đập không mỏi mệt
trong lồng ngực ai đó đã từng yêu nó.