Ai là người định đoạt sự công bằng ?

May sao chúng ta có mặt trời
Nó chia đều ánh sáng khắp mọi nơi
Không phân biệt anh hay tôi

Nó cao thượng và vô tư với tất cả
Những gì hiện hữu trên trái đất
Nếu ngày mai mặt trời lại mọc
Đâu có phải vì riêng ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)