Không phải mọi loài đều được kiến tạo giống nhau
Con rùa chậm chạp được hưởng cái mai che chắn
Con rắn thân mềm có nọc độc ở hàm răng
Con chiền chiện có bộ lông hoà đồng khó phát hiện
Con linh dương được trời ban cho tốc độ phi thường
Con kiến nhỏ có tổ chức bầy đàn và thích nghi mọi hoàn cảnh
Loài phù du chỉ sống không quá một ngày
Con người được tạo hoá ban cho bộ óc
Có khả năng tìm ra những phương tiện giết chóc
Nhân loại ngày nay có thể huỷ diệt gấp nhiều lần so với trước
Người ta đàm phán ở cấp cao
Để hạ thấp tiềm năng chiến tranh
Có giết nhau thì mức độ thôi.

Tôi không hiểu nổi cái lô-gíc của sự giết chóc
Với tôi, chỉ cần sống một lần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)