Cô đơn nhất vẫn là biển
Gió cũng không mà mặt trời cũng không bao quát được
Tầm vóc của biển chỉ sánh được với trời cao
Biển cả nối liền chân trời với chân trời
Là nơi kết nối của màu xanh vô tận

Cỏ có thể nhân lên gấp bội
nhưng những khóm cỏ cũng chỉ sống một thời thôi
giới hạn trong cơn lốc của lịch sử
Con người ta tiếp xúc với nhau trong phút giây
nhưng cũng có khi trọn cả cuộc đời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)