Con đường ơi, mi đừng vội
Ta còn muốn ngắm nhìn nhiều lắm

Cuộc đời ơi, ngươi đừng vội
Ta đang muốn tận hưởng trọn đời

Con người ơi, anh đừng vội
Biết đâu anh sẽ làm bạn cùng tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)