Hoa không chuyên tâm về đạo lý
Bằng vẻ đẹp và hương thơm diệu kỳ
Hoa phô sắc và chào mời tất cả
Hoa không quan tâm đến cái ác
Chiến tranh không làm hoa kinh ngạc
Hoa muốn mọi người có cuộc sống hoan lạc
Một chức năng thuộc về tạo hóa
Như một lẽ tự nhiên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)