Bạn có thể dành cho tôi
đôi lời tử tế ?
Tôi sẽ không bao giờ phụ bạc
tôi xin đáp lại tất cả

Nói đến chuyện đau khổ và niềm vui
ta có cả cuộc đời
Nhưng chúng ta cần ai đó gần gũi
để không một ai đơn côi

Chỉ cần đôi lời tử tế
cũng đủ khích lệ ta hành động
Chỉ cần đôi lời tử tế
cũng đủ giúp ta nối chặt vòng tay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)