Khi anh cởi bỏ được thứ đồng phục của thời đại
ra khỏi người anh
bỗng nhiên anh thấy nhẹ nhàng
nhưng anh vẫn không phải là kẻ trần truồng

Mà chỉ thấy mình tự do hơn một chút
cương trực hơn một chút
và có thêm sức mạnh chống chọi lại tất cả
những gì định quật ngã con người trong anh


Nguồn: Thiên đường quá khứ (thơ), Michal Černík, NXB Hội nhà văn, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)